• Մարտի 8-ի համար ամրագրված պատվերները առաքվելու են օրվա ընթացքում
 • Ծառայություններ

   №    
    1  Հիվանդանոց  Մինչև 0,5լ․  ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  200 դրամ
   0,5լ-ից 1լ․  ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  500 դրամ
   1լ-ից  5լ․ ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  700 դրամ
   5լ-ից  10լ․ ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  900 դրամ
   10 լիտրից ավել ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  1200 դրամ
   Գները նշված են առանց պարարտանյութերի, թույների և այլ միջոցների օգտագործման   ծախսերի
       
    2  Հիվանդությունների, վարակների դեմ պայքարի միջոցներ  Թույների և քիմիկատների լայն տեսականի։ Հմուտ մասնագետների կողմից անվճար   խորհրդատվություն 
       
    3  Պարարտանյութ, սնուցում  Պարարտանյութերի  օգտագործման վերաբերյալ  անվճար   խորհրդատվություն։Պարարտանյութերի լայն   տեսականի։
       
    4  Հյուրանոց  Մինչև 0,5լ․  ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  150 դրամ
   0,5լ-ից 1լ․ ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  250 դրամ
   1լ-ից  5լ․ ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը 350 դրամ
   5լ-ից  10լ․ ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը  500 դրամ
   10 լիտրից ավել ծաղկամանի մեկ օրվա արժեքը 700 դրամ
   Գները նշված են առանց պարարտանյութերի, թույների և այլ միջոցների օգտագործման   ծախսերի
       
    5  Վերատնկում  Մինչև 0,5լ․  ծաղկաման, վերատնկման արժեքը  200 դրամ
   1լ-ից  5լ․ ծաղկաման, վերատնկման արժեքը   500 դրամ
   5լ-ից  10լ․ ծաղկաման, վերատնկման արժեքը  1000 դրամ
   10 լիտրից ավել ծաղկամանի վերատնկման արժեքը  1200 դրամ